Hřensko - skalní most Pravčická brána

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Můžeme se odtud kochat působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Dostupnost: 3,5 km.

Hřensko - Edmundova a Divoká soutěska

Nedaleko Hřenska v Českém Švýcarsku se nacházejí hluboké kaňony řeky Kamenice v kvádrových pískovcích - Edmundova a Divoká soutěska. Lokalitou prochází značená turistická stezka. V úseku, kde skály spadají přímo do vody, nahrazuje pěší cestu plavba na člunech. Dostupnost: 2,5 km.

Labská Stráň - Vyhlídka Belvedér

Vyhlídka Belvedér, stupňovitá skalní terasa a nejstarší a jedna z nejhezčích vyhlídek Českého Švýcarska, se vypíná 160 metrů nad hladinou řeky na pískové skále a vznikla už na počátku 18. století jako místo pro koncerty šlechty, později tady byla vystavěna dřevěná výletní hospoda. Dostupnost 3 km.

Přejít nahoru